Pedidos

previous arrow
next arrow
Slider

Take Away

De domingo a jueves  de 12.00h a 16.00h y de 20.00h a 23.30h 

Viernes y sábados de 12.00h a 16.00h y de 20.00h a 23.30h 

LUNES CERRADO

TELF: 925 257 742

De Domingo a Jueves  13.00h a 15.30h y de 19.00h a 23.30h 

Viernes y Sábados de 13.00h a 15.30h y de 19.00h a 23.30h

TELF: 925 284 216 / 925 253 142

De Domingo a Jueves  13.00h a 16.00h y de 20.00h a 23.00h 

Viernes y Sábados de 13.00h a 16.00h y de 19.00h a 01.00h 

TELF: 925 256 610

Delivery

Pastucci en Casa Uber Eats

De domingo a jueves  de 12.00h a 16.00h y de 19.00h a 23.30h 

viernes y sábados de 12.00h a 16.00h y de 19.00h a 23.30h 

LUNES CERRADO3 

PASTUCCI EN CASA (Servicio Propio) Telfs  925 284 216 – 925 253 142

Plataforma Uber Eats

De Domingo a Jueves  13.00h a 15.00h y de 20.00h a 23.30h 

Viernes y Sábados de 13.00h a 15.00h y de 19.00h a 23.30h

Delivery Toledo

De Domingo a Jueves  13.00h a 16.00h y de 19.00h a 23.30h 

Viernes y Sábados de 13.00h a 16.00h y de 19.00h a 23.30h